Duurzame energie
Uit zon en wind
Zonnepanelen Ameland
(foto: Kees van der Veen)

Inkopen

OVEF koopt middels een inkoopcollectief gas en elektriciteit voor haar leden in. De energieleveranciers worden via Europese aanbestedingen geselecteerd en gecontracteerd. De leveringsprijzen worden vrijwel geheel bepaald door het moment van inkopen. Onze strategie is gebaseerd op marktontwikkelingen en het gespreid inkopen van jaarvolumes via de Endex-energiebeurs. 
Daarnaast kopen we aanverwante zaken in, zoals Meetdiensten en een Energie Management Systeem.
OVEF neemt in de aanbestedingen op dat 2% van de opdrachtwaarde geïnvesteerd wordt aan Social Return on Investment (SROI). Bij voorkeur in het creëren van extra werk-/leer(ervarings)plaatsen.

Vanaf 2024 heeft OVEF de ambitie om energie rechtstreeks in te kopen, zonder tussenkomst van een aanbesteding in traditionele vorm. OVEF streeft ernaar om vraag en aanbod binnen provinciale grenzen beter op elkaar af te stemmen en een ideale duurzame energiemix te vinden.

stroompunt gv in buitenkast dokkum 400

Verduurzamen

OVEF’s huidige strategie is gebaseerd op het gescheiden inkopen van de fysieke leveringen van gas en elektriciteit en de verduurzaming daarvan. Hiermee behoudt OVEF optimale flexibiliteit in de keuzes en de kosten voor de wijze van vergroening of
CO2-compensatie. Friese overheden hebben zodoende keuzemogelijkheid in hoe ze hun energieverbruik willen verduurzamen en tegen welke kosten. Ieder lid of afnemer kan zijn eigen keuze met betrekking tot verduurzamen maken. Veelal wordt gekozen om elektriciteit te verduurzamen door GvO’s van lokale, regionale  zonneparken af te nemen. Daarnaast steunen Friese overheden het Valuta voor Veen initiatief, door een deel van het gasvolume via Valuta voor Veen certificaten te verduurzamen. Ook wordt via de VER Gold standard certificaten gasverbruik verduurzaamd.

Vanaf 2024, wanneer onze huidige energiecontracten zijn afgelopen, streeft OVEF ernaar om vraag en aanbod van energie zo dicht mogelijk bij de bron met elkaar af te stemmen, om zodoende een ideale duurzame energiemix te realiseren en overbelasting op het net te verminderen. Deze ambitie ligt in het verlengde van de Regionale Energiestrategie Fryslân.

Contractbeheer

OVEF beheert de energiecontracten van haar leden en afnemers, zodat dezen inzicht hebben in de lopende contracten en verbruiksinformatie. Om energiedata te kunnen registreren, verzamelen, analyseren en rapporteren, wordt gebruik gemaakt van een Energie Management Systeem (EMS). Dit is een web-based beheersoftware dat de functies van aansluitingenregister, energiemonitoring, factuurcontrole/e-facturering en diverse energie(advies-)diensten integreert.