images/headers/header-laadpaal.jpg

Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. (hierna: OVEF) is een privaatrechtelijk rechtsorgaan, statutair gevestigd in de gemeente Leeuwarden en kantoorhoudend te Sneek.

OVEF is een slagvaardige organisatie met zeer specifieke kennis en specialisme, die kwaliteit van dienstverlening en communicatie hoog in het vaandel heeft staan.

De uitvoering van het beleid is verdeeld over de diensten Openbare Verlichting (OVL),Energie en Laadinfra.

We verzorgen de inkoop van energie en de verduurzaming daarvan voor onze leden en afnemers. De leden zijn 17 Friese gemeenten en de provincie Fryslân. Onze afnemers zijn een aantal Friese non-profit organisaties.

Naast de inkoop van energie beheren we de data die uit de energiemeters komt en adviseren we onze leden en afnemers hierover.

Op het gebied van openbare verlichting kopen we het beheer en onderhoud in van een kleine 100.000 lichtmasten in Friesland.

Vanaf november verzorgen we het beheer van de publieke laadpalen in Friesland.

Het bedrijfsbureau wordt gevormd door vier medewerkers; de dagelijkse leiding is in handen van de directeur.