Laadinfra-diensten
Tussen 2022 en 2025 worden circa 700 laadpunten bijgeplaatst

OVEF verzorgt vanaf eind 2021 het contractmanagement en het onderhoud van het beheersysteem van de publieke laadinfrastructuur voor elektrische vervoersmiddelen in Fryslân. Dit betreft ondersteunende en uitvoerende diensten aan 17 Friese gemeenten en de provincie Fryslân.

OVEF heeft veel ervaring op het gebied van openbare verlichting. De keuze om contractmanagement en beheer van publieke laadpalen te verzorgen ligt in het verlengde daarvan, aangezien contractmanagement en areaalbeheer van lichtmasten vergelijkbare werkzaamheden betreffen.

Provincie Fryslân wil samen met de deelnemende Friese gemeenten een volledig dekkend netwerk van publieke laadinfrastructuur opbouwen. De betrokken Friese gemeenten willen een gezamenlijk, gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig antwoord vormen op de vraag naar publieke laadpalen in de provincie.

Tussen 2022 en 2025 worden circa 700 laadpunten aan het bestaande laadnetwerk in de provincie Fryslân bijgeplaatst. Een mooie uitdaging.